!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Enegården

Sophantering

På gården finns vårt gula sophus där vi sorterar brännbart, komposterbart, glas (färgat och ofärgat) samt metallburkar.

Släng ej kartonger, plast och batterier i dessa kärl. Detta slängs istället på de återvinningsstationer som finns - den närmaste för oss ligger i korsningen Ringgatan/Götgatan, vid Fyrisskolan. För merinformation, se - Uppsala Kommuns sorteringsguide för hushåll ».

Läs mera på http://www.uppsalavatten.se/Hushall/?coo=1

 

För öppettider på Återvinningscentraler - se länk.

  • Handbok i källsortering - se pdf.
  • Sorteringsguide för hushåll - se pdf.