!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Enegården

Årsmöten

Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas senast före utgången av juni månad.
Underlag för stämma skickas ut senast 2 veckor innan mötets början.


Fullmakt

En medlem som inte personligen kan närvara på årsmötet kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Blanketten finns att ladda ner längre ned på sidan.

För senaste protokoll, se under Dokument, nedan.

Protokoll innan 2018

Protokoll från extra Föreningsstämma med anledning av förnyelse av föreningens stadgar.

Dokument

Extra Årsmöte 2018-04-19.pdf 2018-05-21
Årsmöte 2018-03-22.pdf 2018-05-21
Stammofullmakt.pdf 2018-02-02