!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Enegården

Styrelsen

Styrelens medlemmar

Orförande

Anita Janervik
tel. 070 949 3771
anita.janervik@bredband.net
Vice ordförande/
kassör
Elsa Lilienberg
tel. 073 908 0160
elsa.lilienberg@gmail.com 

Sekreterare

 

Marianne Nordling
tel. 076 140 2666
marianne.nordling@ehalsomyndigheten.se

Ledamöter

Johan Hansson
tel.072 712 0958
gronfall@hotmail.com

Marie Borg
tel. 076 818 1348
marieborg80@gmail.com

Suppleanter

Malin Lindgren
tel. 070 427 7566
malinlindgrenn@gmail.com


REVISOR

Extern revisor

Revisorssuppleant:
Lars Näslund